L’higiene de mans es farà de manera sistemàtica durant el casal. Hi haurà punts de rentat de mans amb disponibilitat de sabó i tovalloletes o paper d’un sol ús.

Hi haurà dos controls de temperatura diaris de tots els participants del casal.

Es dividiran els participants en grups de convivència, amb un màxim de 10 per cada monitor.

Es mantindrà la distància de seguretat de 2 metres en tot moment. Quan no sigui possible mantenir la distància es farà ús de mascaretes.

Es procedirà a la neteja, desinfecció i ventilació de tots els espais i materials d’acord amb la normativa.

Hi haurà punts de desinfecció amb solució hidroalcohòlica en punts estratègics.

Es redueix l’aforament a les dutxes i vestuaris d’acord a la normativa.